Spotkanie klasowe SP 27 w Poznaniu

05-razem_Pict0116.jpg

14_razem_Pict0126.jpg

18-razem_Pict0130.jpg

19-razem_Pict0131.jpg

22-razem_Pict0134.jpg

23-razem_Pict0135.jpg

24-razem_Pict0136.jpg

26-razem_Pict0138.jpg

27-razem_Pict0139.jpg

28-razem_Pict0140.jpg

29-razem_Pict0141.jpg

30-razem_Pict0142.jpg

18-razem_Pict0130.jpg
22-razem_Pict0134.jpg
24-razem_Pict0136.jpg
27-razem_Pict0139.jpg
29-razem_Pict0141.jpg
05-razem_Pict0116.jpg
19-razem_Pict0131.jpg
23-razem_Pict0135.jpg
26-razem_Pict0138.jpg
28-razem_Pict0140.jpg
30-razem_Pict0142.jpg

31-razem_Pict0143.jpg

32-razem_Pict0144.jpg

34-razem_Pict0146.jpg

45-razem_Pict0157.jpg

31-razem_Pict0143.jpg
34-razem_Pict0146.jpg
32-razem_Pict0144.jpg
45-razem_Pict0157.jpg

Restauracja „Skorpion” w Poznaniu

Fotki razem

Data: 2005-09-10

Aktualizacja

2009-02-24 08:20

statystyka
sopel-widok2.JPG
sopel-widok3.JPG
sopel-widok4.JPG
sopel-widok5.JPG
sopel-widok6.JPG
sopel-widok1.JPG

sopel-widok2.JPG

sopel-widok1.JPG

sopel-widok4.JPG

sopel-widok3.JPG

sopel-widok5.JPG

sopel-widok6.JPG

05-razem_Pict0116.jpg